Gratis Cijferreeksen Oefenen voor een Assessment

Als je op deze pagina bent beland, is de kans groot dat je binnenkort een assessment moet gaan doen waar cijferreeksen in voorkomen, of je lost in je vrije tijd graag cijferreeksen op, ook prima! Geen zorgen, als gepassioneerde AssessMentors zorgen wij ervoor dat cijferreeksen een eitje worden. Je kunt namelijk significant beter worden in het oplossen van cijferreeksen. Wij helpen je door middel van de volgende 3 stappen.

Waarom Cijferreeksen Oefenen voor Assessment?

Cijferreeksen worden getest om jouw logisch redeneer vermogen te meten. Een werkgever of opleiding wil op deze manier achterhalen of jij over genoeg redeneervermogen bezit. Zij willen namelijk te weten komen of je de capaciteiten bezit om taken en uitdagingen succesvol te voltooien.

Ieder assessment bevat cijferreeksen

Bijna elk assessment heeft als onderdeel cijferreeksen. Samen met de andere onderdelen binnen het assessment geeft het een compleet beeld van de kandidaat. Bijvoorbeeld de volgende assessments bevatten cijferreeksen:

CEB/Gartner, Picompany, LTP, Eelloo en Ixly.

Waarom oefenen?

Cijferreeksen worden vaak als het lastigste onderdeel van een assessment ervaren daarom is het verstandig extra te oefenen. Er is geregeld kritiek op assessments dat deze enkel bepaalde capaciteiten meten en een momentopname zijn. En hoewel dit voor een deel zeker waar is blijft een assessment de meest eerlijke en efficiënte manier om jouw werkelijke capaciteiten te meten.  Echter, omdat er op specifieke onderdelen wordt getest is het mogelijk om deze te oefenen en zo jouw capaciteit in het oplossen te vergroten. Zo kan je door cijferreeksen te oefenen je prestatie op de dag van het assessment vergroten.

Een tweede belangrijke reden is dat het trainen van de mogelijke patronen in cijferreeksen zorgt voor meer rust. Het maken van een assessment roept namelijk ongetwijfeld stress bij je op. Deze stress vraagt ruimte van je cognitieve vermogen waardoor je niet volledig je denkvermogen kan inzetten voor de vragen. Denk maar aan het voorbeeld dat een TV quiz thuis waarschijnlijk makkelijker aanvoelt dan wanneer je als kandidaat in de studio zou zitten. Wanneer je door training automatismes hebt opgebouwd in het herkennen van cijferreeks patronen zal je dit makkelijke kunnen oproepen, zelfs in stressvolle situaties. Dus train veel en ga aan de slag met het gratis cijferreeksen oefenen hieronder.

Beste manier om te oefenen voor het assessment

De beste manier om te oefenen is simpelweg de kracht van herhaling. Het sneller herkennen van patronen doordat je eerder soortgelijke oefeningen hebt gedaan levert je tijdens een assessment niet alleen meer tijd op maar ook een grotere kans om het juist antwoord te geven. Denk maar aan het alfabet opzeggen of je schoenveter strikken, taken die door oefening als vanzelf gaan. Bij het oefenen van cijferreeksen leer je automatismes aan in het herkennen van patronen.

Na het bestuderen van de theorie en het vrijblijvend oefenen is het ook van belang dit onder tijdsdruk te doen. In een assessment wordt namelijk niet alleen jouw oplossingsvermogen getest maar is het ook van belang dat je dit binnen een bepaalde tijd doet. Deze factor is van belang om te meten aangezien het ook wat kan vertellen over hoe je onder een bepaalde werkdruk presteert. Het beried je daarom het beste voor door de oefentest te doen en zo een echt assessment zo goed mogelijk na te bootsen. 

Gratis Oefenen

Zijn cijferreeksen nieuw voor je en ben je niet bekend met onderliggende mechanismes? Lees dan zeker eerst even de theorie door om het onder de knie te krijgen. Bepaalde trucjes kunnen je enorm helpen. Dat het leuk wordt kunnen we je niet beloven, maar makkelijker wordt het zeker!

Oefenentest

Ben je bekend met de theorie en onderliggen mechanismes van cijferreeksen, dan is het tijd om te oefenen. In de oefenmodus zie je direct na elke vraag of je het goed of fout hebt. Uiteraard zie je ook meteen de logica achter de cijferreeks. Ideaal wanneer je de geleerde theorie rustig wilt gaan toepassen.

Nog niet klaar ervoor? Neem eerst de theorie door

Wat zijn cijferreeksen?

Cijferreeksen zijn opeenvolgende getallen die doormiddel van bepaalde patronen tot stand komen. Een cijferreeks kan door middel van deze onzichtbare oneindig doorlopen. Bij cijferreeksen gaat het dus om het zien van cijfermatige verbanden.  

Wat is een Cijferreeksen test?

Een cijferreeks test is een numerieke test die jouw redeneervermogen test. Aan de hand van rekenvaardigheid en patronen herkennen is het jouw taak om tot een oplossing te komen. Cijfers zijn objectief en vormen daarom een perfect meetpunt om op een eerlijke en objectieve manier jouw capaciteiten te testen.

Het doel bij een cijferreeks is om het juiste cijfer te vinden op de open plek. Dit cijfer kan je vinden door op basis van de cijfers achter de logische regels te komen van de reeks. Wanneer je logische regels gevonden hebt achter de reeks kan je het cijfer berekenen dat mist.

Het ontbrekend cijfer wordt soms weergegeven als een vraagteken dat vrij ingevuld dient te worden en soms worden er meerde mogelijke antwoorden gegeven waarbij er een geselecteerd dient te worden.

De theorie om cijferreeksen op te lossen

Hieronder kan je zes voorbeelden vinden van de verstopte regels. Bestudeer deze regels goed zodat je de patronen zal herkennen bij het maken van nieuwe opdrachten.

Monotoom patroon

Het simpelste patroon waarbij elke stap tussen de getallen even groot is. Hierbij gaat het altijd op optellen of aftrekken en niet om vermenigvuldigen of delen. Een voorbeeld:

1        4        7        10         ?

Het getal wat op het vraagteken hoort te staan is 13. Bij elke stap wordt er 3 opgeteld.

Nu is dit natuurlijk een makkelijk voorbeeld maar zijn zeker cijferreeksen waarbij het monotome patroon een stuk moeilijker te herkennen is doordat de stappen een stuk groter zijn. Hierdoor kan het ook lijken op een cijferreeks waarbij delen of vermenigvuldigen de oplossing lijkt. Om het jezelf makkelijker te maken helpt het tekenen van boogjes en daar de bijbehorende stapgrootte bij te zetten, zo kan je er achterkomen of het om een monotoom patroon gaat of om een ander patroon. 

Exponentieel patroon

Bij een exponentieel patroon worden de stappen steeds groter of steeds kleiner, het gaat hier om vermenigvuldigen of delen. Een voorbeeld:

2        4        8        16         ?

Het antwoord is hier 32. Bij elke stap wordt het getal namelijk met 2 vermenigvuldigd. Hetzelfde principe kan ook van toepassing zijn op een cijferreeks waarbij gedeeld wordt. 

Afwisselend patroon

Bij een afwisselend patroon worden verschillende patronen gecombineerd wat het behoorlijk complex kan maken. De beste tactiek is om hier boogjes bij te tekenen en elke stapverschil op te schrijven, zo kan je hopelijk de verschillende patronen herkennen. Een voorbeeld:

8        4        16        12         48         ?

Het antwoord is 44. De twee wisselende patronen zijn -4 bij de eerste, derde en vijfde stap en x4 bij de tweede en vierde stap. Wanneer je dee eerste boogjes tekent en de getallen per stap erbij zet kan je gaan uitsluiten wat er gebeurd. 

Het is meteen duidelijk dat de eerste, derde en vijfde stap gaan om -4. Lastiger wordt het wanneer je kijkt naar stap twee en vier, hierbij is de stap eerst 12 en daarna 36, aangezien de stapgrootte is vergroot kan je denken aan een dubbel monotoom patroon of een vermenigvuldiging, de latere stappen in de cijferreeks kunnen daar uitsluitsel over geven voor nu lijkt vermenigvuldig het meest logisch aangezien 4 x 4 = 16 en 12 x = 48.

Dubbel patroon

Hier lopen twee patronen door elkaar heen. Hierbij  slaat een patroon niet specifiek op een stap naar het eerstvolgende getal maar kan het ook een getal overslaan. Een van de twee taptronen is hierdoor van toepassing op de even getallen en een op de oneven getallen, waarbij de stap dus steeds een getal overslaat. Een voorbeeld:

2        3        4         9         8          27          ?

Het antwoord is 16. De oneven getallen hier worden namelijk steeds met 3 vermenigvuldigd terwijl de even getallen met 2 worden vermenigvuldigd.

Kijkend naar eerste getallen lijkt een andere patroon zichtbaar te worden wat daarna niet meer strookt met de getallen daarachter, hierdoor kan je weten dat er niet een standaard patroon aan de hand is. Wat hier opnieuw helpt is het zetten van boogje met de stappen en verschillende patronen uit te testen, de oplossing blijkt hier te zitten in het overslaan van een cijfer en patronen te vinden op de even en oneven getallen. Vaak zijn deze cijferreeksen wat langer anders is het onmogelijk een dubbel patroon te herkennen, een goede tip is om dus ook naar de lengte te kijken. 

Uitzonderingen

Wat zou een test zijn zonder uitzonderingen. Ook bij cijferreeksen zijn er uitzonderingen te vinden die niet binnen een bepaald patroon passen. Het is daarom goed om deze gewoon uit je hoofd te kennen zodat je ze snel zal herkennen. 

De Fibonacci reeks een bekende uitzondering. De Fibaoncci begint met 1 en vervolgens wordt elk volgend element van de rij steeds de som van de twee voorgaande elementen. Het is een veel voorkomende reeks die terug te vinden is in de natuur. De reeks:

1        2        3         5         8          13          21         ?

Het antwoord is 34. Dit is namelijk de som van de tweee vooragaande getallen 13 + 21 = 34.

Ook is er de variant waarbij de drie voorgaande getallen worden opgeteld:

0        1        2         3         6          11          20         ?

Het antwoord is hier 37. De laatste drie getallen opgeteld 20 + 11 + 6 = 37.

Breuken

Een cijferreeks is ook mogelijk waarbij de stappgetallen of stappen breuken kunnen zijn. Deze cijferreeksen oplossen kan als er moeilijk worden ervaren. Gelukkig worden cijferreeksen met breuken zelden opgenomen in assessments waadoor wij er hier verder ook geen aandacht meer aan besteden. 

Het stappenplan om cijferreeksen op te lossen

Bij een cijfereeksentest gaat het  dus het juiste getal te achterhalen die op de open plek hoort. De stappen die je het beste kan doorlopen om tot dit getal te komen zijn als volgt.

 1. Lees eerst goed de vraag, mogelijk staat hier relevante informatie.
 2. Teken de boogjes bij de cijferreeks en zet bij elke boogje het getal neer waarmee het veranderd te opzichte van de voorgaan stap.
 3. Kijk of je één patroon ziet tussen de getallen bij de boogjes, zo ja gaat het hier waarschijnlijk om een monotoom of exponentieel patroon.
 4. Zie je niet één duidelijk patroon ga dan na of er mogelijk twee patronen te vinden zijn. Check of er sprake is van een afwisselende patroon waarbij twee patronen elkaar afwisselen bijvoorbeeld: vermenigvuldigen op de even getallen en aftrekken op de oneven getallen. Of check of sprake is van een dubbel patroon waarbij twee patronen steeds een getal overslaan in hun stappen.
 5. Is er nog steeds geen duidelijk verband te ontdekken? Kijk dan eens of het hier een uitzondering betreft zoals de Fibonnaci reeks of de de variant waarbij drie getallen de som vormen voor de nieuwe stap.
 6. Wanneer je de juiste patronen gevonden hebt is simpel zaak om de cijferreeks voort te zetten en zo het ontbrekende getal te vinden. 

Onthoud: Een opgave bestaat altijd uit één of meerdere verstopte patronen. Wanneer je deze ontdekt, kun je het juiste antwoord achterhalen. Het gaat hierbij altijd om de meest voor de hand liggende regel dus wanneer iets vergezocht lijkt is het zaak om verder te zoeken. 

Tips en tricks voor het assessment

Nu je de theorie hebt doorgenomen is het tijd voor de laatste tips en tricks voor de oefentest of het echte assessment.

 • Aangezien Cijferreeksen gaan over het herkennen van verbanden moet je ervoor zorgen dat je alle verbanden uit je hoofd kent zodat je deze op elke cijferreeks uit kan proberen.
 • Het maken van assessment kan als stressvol worden ervaren door het belang, de onvoorspelbaarheid en de tijdsdruk. Daarom werkt het het beste door meer te oefenen en dit zeker ook onder tijdsdruk te doen om de situatie zo goed mogelijk na te bootsen. 
 • Sommige assessments zijn adaptieve tests, dit betekend dat bij goede antwoorden de vragen steeds moeilijker worden en andersom ook. Raak daarom niet in paniek als je vragen echt niet kan oplossen, het kan juist betekenen dat je het assessment tot dan toe goed aan het maken was.
 • Start altijd met eerst goed de vraag te lezen en ga niet direct aan de slag, hier staat geregeld belangrijke informatie.
 • Check altijd nog een keer je antwoord. Een eerste ingeving is vaak al de goede richting maar veel meerkeuze vragen hebben bedoelt meerdere correct lijkende antwoorden.
 • Houdt pen en papier of een digitaal notitieblok bij de hand als je de online test maakt. Zo kan je makkelijk boogjes tekenen, cijfers onthouden en alle patronen die je kent uit proberen op de cijferreeks.
 • Maak wat cijferreeksen voorafgaan aan het assessment om alvast in de juiste mindset te komen.
 • Alle gebruikelijke gezondheid tips: Slaap goed, eet en drink goed en zorg voor een plek zonder afleiding.